Welcome to the Neighbourhood

歡迎您到本社區安家!Chào mừng bạn đến khu vực nầy!

(Please scroll down to read this letter in traditional Chinese, Vietnamese, Tagalog and Punjabi)

Dear neighbour,

Welcome to the neighborhood! Whether you have moved within Vancouver, or from another city altogether, I want to take a moment to welcome you to the Vancouver Kingsway community.

As I’m sure you know, Vancouver Kingsway is a diverse and exciting place to live. There are social, cultural and recreational options for every kind of interest. There is also a wide variety of restaurants and shops, offering delicious cuisine and an array of services.

I also want to let you know of the services we provide and invite you to contact me with any ideas or concerns you may have.
At our Community Office, located at 2951 Kingsway, our staff can help you with issues related to federal government services, including Citizenship and Immigration, Canada Revenue Agency, Employment Insurance, Passports, Social Insurance Cards, Canada Pension Plan, Old Age Security, Guaranteed Income Supplement, Canada Student Loans and more, including Congratulatory Certificates and Greetings.

I also welcome hearing your views and opinions on any issue of interest to you. For a complete list of services that we provide, please visit our website: dondavies.ca/serving-you

There are a number of other service organizations and community centres in the area as well. I encourage you to check out and participate in some of the many events that our local community has to offer. From the Farmers Market at Trout Lake, to cultural events of all kinds, there is something for everyone here in Vancouver Kingsway.

Wishing you all the best, I hope to see you out and about in Vancouver Kingsway soon!

Sincerely,

Don Davies, Member of Parliament
Vancouver Kingsway

 

 

親愛的鄰居:

歡迎您到本社區安家!

無論您從本市還是外市搬至此處,我都對您加入溫哥華京世威社區表示熱烈歡迎。

溫哥華京世威是精彩的多元化社區。從社交到文化休閒,這裡有豐富多彩的活動滿足您的各種興趣愛好。這裡還有各種飯店和商鋪,提供各式美食及一系列的服務。

此外,以下是我的社區辦公室所提供的各種服務。

我們可以幫忙處理與聯邦政府相關的服務,包括移民,稅務局,就業保險,護照,社保卡,退休金,老年保障金,學生貸款及特別場合賀信和賀詞等。如欲瀏覽詳細服務列表,請登錄我們網站:www.dondavies.ca/serving-you

同時,如果您有任何關心的話題或意見,我誠邀您與我聯繫,我會洗耳恭聽。

在這封信中,我附上了一張社區常用服務電話號碼表,以便您更好的了解此社區。 此外,我還附送了一個帶有我社區辦公室聯繫方式的冰箱貼,以便聯繫。

祝一切順利,并希望能盡早在溫哥華京世威社區與您見面!

戴偉思

Don Davies

Kính gửi bà con hàng xóm,

Chào mừng bạn đến khu vực nầy! Cho dù bạn chuyển đến đây từ bất cứ nơi nào trong thành phố Vancouver, hoặc từ thành phố khác, tôi muốn dành một chút thời gian để chào đón các bạn đến với cộng đồng Vancouver Kingsway .

Tôi tin chắc bạn đã biết, Vancouver Kingsway là một nơi đa dạng và thú vị để sống. Trong đó bao gồm xã hội, văn hóa, và nhiều thú vui chơi giải trí  sinh hoạt khác. Ngoài ra còn có một loạt các nhà hàng và cửa hàng đủ loại, cung cấp các món ăn ngon và những dịch dụ khác.

Tôi cũng muốn cho bạn biết những dịch vụ chúng tôi cung cấp và mời bạn liên hệ với tôi với bất kỳ ý tưởng hoặc những quan tâm của bạn nếu có.

Tại văn phòng của chúng tôi, tọa lạc tại 2951 Kingsway, nhân viên của chúng tôi có thể giúp bạn với các vấn đề liên quan đến các dịch vụ Chính phủ bao gồm, Quốc tịch và Nhập cư, Cơ quan thuế Canada , bảo hiểm việc làm, hộ chiếu, thẻ bảo hiểm xã hội, chương trình về hưu, bảo hiểm tuổi già, đảm bảo Bổ sung thu nhập, nợ học phí liên bang,  và nhiều thứ khác nữa, bao gồm  Giấy chứng nhận và Chúc mừng. Tôi cũng hoan nghênh đón nhận quan điểm, ý kiến ​​về bất kỳ vấn đề mà bạn hứng thú.

Để có một danh sách đầy đủ các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, xin vui lòng truy cập trang web của chúng tôi: dondavies.ca/serving-you

Ngoài ra, còn có một số cơ sở cung cấp dịch vụ và trung tâm cộng đồng khác trong khu vực. Tôi khuyến khích bạn tìm hiểu và tham gia vào một vài sự kiện  trong số rất nhiều sự kiện khác mà cộng đồng địa phương của chúng ta cung cấp. Từ Chợ của các Nông Gia ở Hồ Trout Lake, đến tất cả các sự kiện văn hóa khác, lúc nào cũng có một thứ gì đó, dành cho tất cả mọi người đang cư ngụ trong khư vực Vancouver Kingsway .

Chúc bạn mọi điều tốt đẹp. Tôi hy vọng sẽ nhìn thấy các bạn sinh hoạt bên ngoài, trong khu vực Vancouver Kingsway một ngày gần đây!

Trân trọng,

Don Davies

Dân Biểu Liên Bang.
Khu Vực Vancouver Kingsway

Mahal na Kapitbahay,

Masayang Pagdating sa ating sambayanan!

Kahit kalilipat n’yo lang dito sa Vancouver o kaya’k kagagaling lamang mula sa ibangh siyudad, nais ko kayong batiin ng isang mainit at malugod na pagtanggap sa ating sambayanang Vancouver Kingsway.

Vancouver Kingsway. Tunay naiiba at katangi-tangi ang purok-tirahang ito. Naito halos ang lahat ng uring nakasisiyang mag kaganapan tulad ng pag-sosyal, pang-kultura, pang-kalibangan. Narito rin ang maraming mapagpipiliang mga restorante na naghahandog ng iba’t-ibang putahe at mga katakam-takam at masasarap na mga lutuin, iba’t-ibang mga tindahan ng iba’t- ibang kalakal o kaya’y serbisyo.

Gusto kong ipaalam sa inyo ang mga serbisyo at paglilingkod na nakalaan para sa inyo mula sa aming tanggapan-pangsambayanan.

Makakatulong kami sa inyong mga pangangailangan sa ating gobierno na may kinalaman tungkol sa Pamayanan at Imigrasyon (Citizenship & Immigration), Canada Revenue Agency, Employment Insurance (EI), Passports, Social Insurance Cards (SI), Canada Pension Plan (CPP), Old Age Seciroyu (OAS), Canada Student Loans (Pagutang sa Pagaaral), Congratulatory Certificates at mga Pagbating Opisyal sa mga iba’t-ibang pagtitipon. Para sa mas kumpletong listahan ng mag serbisyo’t mga paglilingkok na aming handog para sa inyo, bisitahin lang po ninyo an gaming website: dondavies.ca/serving-you

Nais ko rin pong mapakinggan ang inyong opinyon o paninindigan sa anumang paksa na importante sa inyo, at kinukumbida kop o kayo na tawagan lamang ako kung ano man ideya o alalahanin mayruon kayo na maari nating pagusapan at talakayin.

Hangad kop o para sa inyo ang Pinaka-mainam. Hangad ko rin po na sana’y magkita tayo ditto sa Vancouver Kingsway sa lalong madaling panahon!

NDP_New Resident Letter Magnet Bookmark